Splošna deklaracija človekovih pravic

Splošna deklaracija človekovih pravic

Sprejela in razglasila jo je Generalna skupščina Združenih narodov 10. decembra 1948 z resolucijo št. 217 A (III).

HR.jpg (Pinterest)

Naloge za razmišljanje

1. Vrednote
2. Zavedanje
3. Odgovornost

Splošna_deklaracija_človekovih_pravic.pdf

30. člen

Nobene določbe te Deklaracije se ne sme razlagati tako, kot da iz nje izhaja za državo, skupino ali posameznika kakršnakoli pravica do kakršnegakoli delovanja ali dejanja, ki bi hotelo uničiti v njej določene pravice in svoboščine.