Ustava Kranjske

Ustava dežele Kranjske (k 10. poglavju - Absolutizem) Kranjska_ustava_1819-opt.pdf